söndag 24 mars 2013

Varroabehandling

Varroa är en parasit på våra bin. Utan behandling leder den till att bisamhället dör efter ett par år. I Varroans spår kommer ett antal allvarliga sjukdomar. Både Varroa och följdsjukdomarna är mycket smittsamma på flera km avstånd från bisamhällen som går under och därför är det viktigt inte bara för din egen skull utan även för biodlarna runt dig att du sköter behandlingen.

Det finns ett antal olika behandlingmetoder, flera är väl beskrivna i jordbruksverkets skrift, Varroabekämpning med ekologiska metoder. Ladda hem och läs!
Varroa destructor. Foto Olof Laurin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar