tisdag 3 december 2013

Grattis till oss!

Mellanskånes Biodlarförening är den biodlarförening som har haft den bästa medlemsutvecklingen under 2013.
http://biodlarna.se/website1/1.0.1.0/25/1/?item=art_art-s1/582

2012 var vi 20st och 2013 var vi 34 medlemmar. Det ligger flera faktorer bakom, men de kanske viktigaste är ökade medlemsaktiviteter och en lyckad nybörjarkurs.

Så här skriver kursledarna Kjell Green och Jan-Erik Wideberg om nybörjarkursen:

Totalt var vi 19 personer som läste teorin under hösten 2012 varav 13 var kvinnor mellan 30 och 50 år. Varje gång körde vi ett avsnitt ur cd:n Bin till nytta och nöje, en inspelad film om biskötsel under ett år. Vidare spikade vi ramar och 5-ramars skattlådor. Efter årskiftet vad det några stycken som spikade varsin trågkupa. Under våren fick vi nys om 2 st bigårdar som var till salu. Dessa inköptes och fördelades inom gruppen. Alla fick ett eller två bisamhällen att starta med. Bina utvecklades väl under sommaren med påföljd att några gjorde avläggare och sålde. Man hanterade mästerligt svärmar på flera håll. Kursen har pågått ett helt biodlingsår med vinterinfodring och varroabekämpning som slutmål. Värt att notera är en av deltagarna som benämnt sin honung på etiketten "Trollsjöhonung" Han hade ett samhälle som avkastade 130 kg honung på Svearamar. Det var ett stort nöje för oss att leda kursen med fantastiska och engagerade deltagare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar