tisdag 28 oktober 2014

Årsmöte 2014

Medlemmarna i Mellanskånes Biodl.förening kallas till årsmöte

Dag  : 18 november kl 18.30

Plats:  StudieförbundetVuxenskolans lokaler i Eslöv, Villavägen 12

1. Stadgeenliga förhandlingar
2. Ev. uppsägelser skall vara valberedn. tillhanda senast 10 nov.
3. Ev. motioner skall vara ordf. tillhanda senast 10 nov.
4. Honungsbedömning: medtag 1 burk honung.
5. Föreningen bjuder på kaffe och fralla. Anmäl ditt deltagande till kjell-green@telia.com
6. Bitillsynsmannen Ingrid Bondesson talar om bekämpning av varroakvalster som håller på att växa oss över huvudet ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar