lördag 4 mars 2017

I kalendern för 2017


 • 14/3 Biträff hos hos Bo-G i Stockamöllan kl 18.30, anmälan senast 10/3 på telenr 0705-110705
 • 22-23/4 Riksförbundsmöte där alla är välkomna och anmälan görs på SBR´s hemsida.
 • 27/4  Skåne Distriktet ordnar ordförandemöte i Höör. Staffan eller Ulla åker dit.Anmälan krävs.
 • 20/5 Skåne Distriktets utbildningsdag/"Honungen Dag" med VSH och vaxhantering. Rickard Johansson föreläser. Se Skåne Distriktets hemsida.
 • 9/9  "Honungs Dag" på Dammstorps gård (Lund)  då krögaren vill göra en honungsvägg, med hjälp av alla  biodlare i Skåne, en vägg med  honungsburkar skall göras  och en hel del annat som handlar om honung  t.ex. mjöd. Mer information kommer på  Skåne Distriktets hemsida. 
 • 7/10 Skåne Distriktets Utbildningsdag och mera information kommer senare och ha koll på hemsidan.


Önskemål och förslag om bigårdsträffar:


 • "En vårträff" hos Bo Lindal, då han guidar oss i hans fantastiska trädgård. Bo får höra av sig och bestämma.
 • "Avläggare" hos Bo Lindahl, en repris på något som var mycket populärt för några år sedan. Bo får höra av sig och bestämma.
 • "Besök på Botaniskan" i Lund och då med Bo Lindal som guide. Åter igen...Bo får bestämma hur/om han vill.
 • "Honungsprovning" hemma hos Staffan och då vi även utser någon som ska representera oss i Honungsmästerskapen. Detta blir under sensommaren och Staffan bestämmer och hör av sig.
 • En dag med oxalsyrabehandling/information om detta viktiga, hemma hos Erik Lehman, tillsammans med Bo Lindahl. Tid och plats återkommer vi med, men troligen i slutet av november/början av december.
 • En populär "repris" är så klart besöket hemma hos Olof och Lina Laurin. Vi kollar upp hur familjen Laurin vill ha det under våren.


 *OCH* så önskemål om att ha "Bigårdsbesök" hemma hos hos någon av Er medlemmar, då vi kan "snacka bin" med mera. Vem vill öppna sin trädgård? Undertecknad fixar fikan.

Någon ville åka till Ven i sommar. Vem vill ta på sig uppdraget att ordna detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar